ינשופים ....

עולם

​פסי-5 ינשוף קרמיקה (נמצא בדירה)

עולם

​פסי-4 כלי קטורת גובה 13

עולם

​פסי-3

עולם

​פסי-2

עולם

​פסי-1

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד