חמורים ורגליים לשולחנות

עולם

רגש-8 רגלי שולחן + שולא-1

עולם

רגש-8 רגלי שולחן לשולחן גדול

עולם

זחמ-2 זוג חמורי עץ פשוטים

עולם

זחמ-1 זוג חמורי ברזל פשוטים

עולם

זחמ-4

עולם

זחמ-3 זוג חמורים מתכווננים

עולם

זחמ-5 חמור כפול מברזל 

עולם

רגש-1

עולם

רגש-2

עולם

רגש-3

עולם

רגש-4

עולם

רגש-5

עולם

רגש-6  גובה 73

עולם

רגש-7

מחסן אביזרים ועוד