סכסוך ערבי ישראלי ....

עולם

​פאינ-1   50-62

עולם

​פאינ-2   50/70

עולם

עולם

עולם

​אין אל אחר מלבד אללה מוחמד הוא שליחו של אללה

עולם

​מוחמד הוא שליחו של אללה

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

​אשף וסאדם חוסיין

עולם

עולם

​תפו-33  36-48

עולם

​תפו-30א  50-70

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד