לוח סל / מתקן סל...

עולם

מסל-2 מתקן סל 40/60

עולם

מסל-1 מתקן סל עץ 90/120

עולם

מסל-3 מתקן סל 30/40

עולם

מסל-4 מתקן סל 21/28

עולם

מסל-5 מתקן סל 19/22

טכנולוגיה

מסל-6 מתקן סל 39/50

עולם

מסל-7 פרספקס 84/122

עולם

מסל-8 עם סטנד מתכוונן

עולם

מסל-9 קוטר 48

עולם

מסל-10 48/72

עולם

כדורי סל בגדלים שוני

עולם

מסל-11 מתקן סל 1.65

מחסן אביזרים ועוד