כיורים ואסלות...

עולם

כיו-15

עולם

אסל-3

עולם

​אסלה תלויה אסל-1 35ר 54א

עולם

​אסלה לתינוקות אסל-2

עולם

כיו-16   30/33

עולם

כיו-14 כיור קרמיקה 28/38

עולם

כיו-13  כיור גדול 81/50

עולם

כיו-12 כיור נירוסטה 49/61

עולם

​כיו-11 כיור נירוסטה 53/60

עולם

​כיו-10 כיור נירוסטה משומש

עולם

כיו-9  28/30 גובה 11

עולם

כיו-8 כיור ללא פתח לברז 40/53

עולם

​כיו-7 כיור קרמיקה 40/49

עולם

כיו-6 כיור אמבטיה תחתון 36/50

עולם

​כיו-5 כיור נירוסטה 32/35

עולם

כיו-4 כיור נירוסטה 43/47

עולם

כיו-3 כיור נירוסטה 32/53

עולם

כיו-2 כיור עם ברז צידי 25/35

עולם

כיו-1 כיור קרמיקה 44/51

מחסן אביזרים ועוד