סלסלות הגשה/מגש

עולם

מגת-2 מגש פלסטיק רוכלים

עולם

מגת-1 מגש עץ רוכלים

עולם

טכנולוגיה

מגת-3 סלסלת מגש ר42 ג11

עולם

סלמג-1 מגש קלוע ר60 ג10

עולם

סלמג-2  מגש קלוע  ר33 ג5

עולם

סלמג-3 אמורפי  ר-46 ג-11

אביזרי נוי

סלמג-4 מאורכת ר-70 ג-5

עולם

סלמג-5 קוטר 46סמ

עולם

סלמג-6  3 יח'  עגול  ק-50

עולם

סלמג-7 קוטר 40סמ

חדרי מגורים

סלא-4 2יח' אליפסה 25/19

עולם

סלא-17 מגש מעוטר קוטר 50

עולם

סלא-10 מגש קלוע ר37 ג-2

מחסן אביזרים ועוד