צלחות הגשה....

עולם

​צה-45

עולם

​צה-44

עולם

​צה-43

עולם

​צה-42    11/22

עולם

​צה-41

עולם

​צה-40

עולם

​צה-39

עולם

צה-38   19/19

עולם

​צה-37

עולם

​צה-36

עולם

​צלחת הגשה זכוכית

עולם

עולם

עולם

עולם

​צה-30

עולם

​צה-29

עולם

​צה-28

עולם

​צה-27

עולם

​צה-26

עולם

​צה-25  רוחב 46סמ

עולם

​צה-24 קוטר 26

עולם

​צה-23

עולם

​צה-22   38.5

עולם

​צה-21

עולם

​צה-20

עולם

​צה-19

עולם

​צה-18

עולם

​צה-17

עולם

​צה-16

עולם

​צה-15

עולם

​צה-14

עולם

​צה-13

עולם

​צה-12

עולם

​צה-11

עולם

​צה-10

עולם

​צה-9

עולם

​צה-8

עולם

​צה-7

עולם

​צה-6

עולם

​צה-5

עולם

​צה-4

עולם

​צה-3

עולם

​צה-2

עולם

​צה-1

מחסן אביזרים ועוד