כלי נחושת

עולם

כנ-83​

עולם

​כנ-111 קוטר 13.5 גובה 12  

עולם

כנ-64  12 ס"מ​

עולם

​כנ-71 11 ס"מ

עולם

כנ-61 קוטר 19/20​

עולם

כנ-61 קוטר ​

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

​כנ-54  18 ס"מ

עולם

עולם

​כנ-35 קוטר 10 ס"מ (בא גם בלי החמורים)

עולם

​כנ-50

עולם

​כנ-29  גובה 9 ס"מ

עולם

​כנ-30

מחסן אביזרים ועוד