בלי נחושת

עולם

​כנ-112

עולם

​כנ-111 קוטר 13.5 גובה 12  

עולם

כנ-83​

עולם

​כנ-81 קוטר 28

עולם

​כנ-71 11 ס"מ

עולם

כנ-64  12 ס"מ​

עולם

כנ-61 קוטר 19/20​

עולם

כנ-61 קוטר ​

עולם

כנ-60ו

עולם

​כנ-60ה

עולם

​כנ-60ד גובה 35סמ

עולם

​כנ-60א גובה 20סמ

עולם

​כנ-50

עולם

​כנ-49

עולם

​כנ-30

עולם

​כנ-29

עולם

​גנ-1א, גנ-1 גביע נחושת

עולם

גנ-2​

עולם

​גנ-3א, גנ-3

עולם

​גנ-4

עולם

​קני-12, 12א

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

​כנ-54  18 ס"מ

עולם

עולם

​כנ-35 קוטר 10 ס"מ (בא גם בלי החמורים)

עולם

​כנ-50

עולם

​כנ-29  גובה 9 ס"מ

עולם

​כנ-30

מחסן אביזרים ועוד