קישוטי קוקטייל....

עולם

מתנק-4   מתנק-3

עולם

​מתנק-1     מתנק-2

עולם

​כק-2    כק-1

עולם

​כק-3 אגוז קוקוס

עולם

​כק-3 אננס

עולם

כק-3   כק-3א זכוכית​

עולם

​כק-4  כוס מוארת

עולם

​כק-5

עולם

​כק-6

עולם

עולם

עולם

​מטריות קוקטייל

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד