קישוטי קוקטייל....

עולם

מתנק-4   מתנק-3

עולם

​מתנק-1     מתנק-2

עולם

​כק-4  כוס מוארת

עולם

​מטריות קוקטייל

עולם

​כק-3 אגוז קוקוס

עולם

​כק-3 אננס

עולם

כק-3   כק-3א זכוכית​

עולם

​כק-2    כק-1

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד