חברות נקיון

עולם

אזהר-22

עולם

אזהר-22א גובה 91סמ

עולם

פחי אשפה

עולם

עני-3 עגלת נקיון גדולה

עולם

עני-1 עגלות נקיון עני-2

עולם

שואבי אבק

עולם

מטאטים ומגבים

עולם

מופ-1, וא

עולם

אביזרי ניקיון

עולם

מחסן אביזרים ועוד