עצי קריסטמס / עצי אשוח ....

עולם

​עצא-1א

עולם

​עצא-1ב

עולם

​עצא-1ג

עולם

​עצא-1ד

עולם

​עצא-2 בינוני

עולם

עצא-3 קטן

עולם

עצא-4 גובה 2 מטר

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד