טלסקופים

עולם

טלס-5 טלסקופ שחור על רגל

עולם

טלס-5 טלסקופ כחול על רגל

עולם

טלס-4 טלסקופ לבן

עולם

טלס-3 טלסקופ עץ עתיק

עולם

טלס-2 משקפת טלסקופ ימאי

עולם

טלס-1 משקפת טלסקופ ימאי

עולם

טלס-6 טלסקופ ימאיפלסטיק

מחסן אביזרים ועוד