אקווריומים

עולם

אקז-2 קוטר20 אקז-3 קוטר30

עולם

אקז-2 מעוגל  48/28 גובה 44

עולם

אקז-4   20/30/30

עולם

אקז-4א קוטר 18 אקז-4 קוטר 26

טכנולוגיה

אקז-5    5/20/30

אביזרי נוי

אקז-6    24/30

עולם

אקז-8   29/29  גובה 35

עולם

אקז-7א קוטר 14 

עולם

אקז-7   קוטר 18

עולם

אקז-10 27 גובה 27 רוחב חלק

חדרי מגורים

אקפ-1 2030​

עולם

אקפ-1  אקווריום פלסטיק 20/30

עולם

אקפ-3 14/14/14​

עולם

אקפ-7 חצי גליל גובה 50 עומק 27​

מחסן אביזרים ועוד