כלי קריסטל....

עולם

כקרר-1 גובה 13

עולם

כקרר-1 גובה 13

עולם

כקרר-6   8.5סמ

עולם

כקרר-5   15סמ

עולם

​כקרר-11   6.5סמ

עולם

כקרמ-7

עולם

​כקרמ-1 גובה 23 סמ

עולם

כקרמ-5 גובה 18 סמ 

עולם

כקר-1​

עולם

​כקר-1

עולם

עולם

​כקר-2

עולם

​כקרח-1

עולם

כקרמי-1​

עולם

​כקרמ-6 גובה 6 סמ

עולם

​כקרמ-4 גובה 10 סמ

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד