פדים שולחניים....

עולם

​פש-1 פד שולחני 34/45

עולם

​פש-1 פד שולחני 35/50

עולם

​פש-2 פד שולחני 35/44

עולם

​פש-2 פתוח

עולם

​פש-3 פד שולחני 30/42

עולם

​פש-3 פתוח

עולם

​פש-4  פד שולחני

עולם

​פש-4 פתוח

עולם

​פש-5 פד שולחני 26/36

עולם

​פש-5 פתוח

עולם

​פש-6 פד שולחני מעוגל 50/70

עולם

עולם

​פש-7 פד שולחני 34/49

עולם

​פש-7 פתוח 61/68

עולם

​פש-8 פד שולחני 23/28

עולם

​פש-8 פתוח 28/68

עולם

​פש-9 פד שולחני 18/26

עולם

​פש-9 פד שולחני 26/36

עולם

פש-10   35/41

עולם

​פש-10 פד שולחני 35/41

עולם

​פש-11

עולם

​פש-11 פתוח

עולם

פש-12 ​

עולם

פש-12 פתוח​

עולם

פש-13​

עולם

​פש-13 פתוח

עולם

פש-14​

עולם

פש-14 פתוח​

עולם

פש-15​

עולם

פש-15 פתוח​

עולם

​פש-16 20/24 ס"מ

עולם

פש-16 פתוח 20/24 ס"מ​

עולם

פש-17​

עולם

פש-17 פתוח​

עולם

​פש-18 קצין חימוש ראשי

עולם

​פש-19

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד