סלסלות מרופדות...

עולם

סלמ-10  24/36 גובה 8 

עולם

סלמ-9  15-20 גובה 12 כולל ידיות​

עולם

סלמ-8              ר-25 ג-12

טכנולוגיה

סלמ-7 א38/12 ב34/10 ג29/8

עולם

סלמ-6א 28/27 ב 2623 ג 19/24

עולם

סלמ-5א ר44  סלמ-5ב ר20

עולם

סלמ-4 מרופדת   ר-29 ג-9

אביזרי נוי

סלמ-3              ר-28 ג-12

עולם

סלמ-2             ר-28 ג-10

חדרי מגורים

סלמ-1              ר-34 ג-11

מחסן אביזרים ועוד