קופסאות עץ...

עולם

קע-1   16/11/4

עולם

​קע-2   18/11/8

עולם

​קע-3

עולם

​ק-4   15/15/8

עולם

​קע-5  19/5/13

עולם

​קע-6    10/6

עולם

קע-7​

עולם

​קע-8

עולם

​קע-9    9/14/7

עולם

קע-10  12/10/5

עולם

​קע-11  23/13/9

עולם

קע-12   29/16/11

עולם

קע-13  24/11/7

עולם

קע-14   14/14/6

עולם

קע-15   18/12/15

עולם

קע-16   17/12/12

עולם

קע-17א  8/8/4

עולם

קע-17ג   16/11/5

עולם

קע-17ב  13/9/5

עולם

קע-17ב   13/9/5

עולם

קע-17ד  22/7/14​

עולם

קע-17ה 19/13/6

עולם

​קע-17ו   11/8/9

עולם

קע-18   14/14/20

עולם

קע-19   14/10/10

עולם

קע-20  16/12/3

עולם

​קע-21   21/6/15

עולם

​קע-22  13/9/10

עולם

קע-23

עולם

קע-24  25/10/4

עולם

קע-25​ 15/9.5 גובה 5.5

עולם

​קע-26א 

עולם

קע-6ב 9/15 גובה 6​

עולם

​קע-27 25/21 גובה 8.5

מחסן אביזרים ועוד