סלסלות עם ידית גבוהה ....

עולם

סליא-13   24/30 גובה 25

עולם

סליא-12 8/10 גובה 15​

עולם

סליא-11 קוטר 15 גובה 20​

עולם

​סליא-10   15/20 גובה 35

עולם

​סליא-9  קוטר 25  גובה 35

עולם

​סליא-8

עולם

​סליא-7  גובה 36

עולם

סליא-6 ק 21 ג11 ידית 32​

עולם

​סליא-5 ק28 ג10 ידית 37

עולם

​סליא-4 קוטר 19 ג10 ידית29

עולם

​סליא-3   ק 20 ג11 ידית 37

עולם

​סליא-2   ק35 ג 15 ידית 35

עולם

​סליא-1  ק15 ג10 ידית 24

מחסן אביזרים ועוד