חבלים....

עולם

חבע-1  10מ עובי 3.6סמ​

עולם

​חבע-2   13מ עובי 2.8סמ

עולם

​חבע-2א  5מ עובי 2.8 סמ

עולם

​חבע-2ב  אורך 4מ עובי 2.8סמ

עולם

​חבע-2ג 3.5מ עובי 2.8סמ

עולם

​חבע-3   7.5מ עובי 3.6סמ

עולם

חבע-4  אורך 10מ עובי 2.0סמ​

עולם

​חבע-5   10מ  עובי 1.6סמ

עולם

​חבע-6  4.5מ עובי 2.2סמ

עולם

חבע-6א  3מ עובי 2.0סמ​

עולם

​חבע-7  20.5 עובי 1.6סמ

עולם

חבע-8 3מ עובי 2סמ.

עולם

​חבע-9 4מ עובי 1.5סמ 

עולם

תבא-9א 10מ עובי 1.5סמ ​

עולם

​חבע-9ב 10מ עובי 1.5סמ

עולם

​חבע-10 43מ עובי 1סמ

עולם

​חבע-10א 6מ עובי 1.3סמ

עולם

​חבע-11 7מ עובי 2סמ

עולם

​חבע-14 5מ, עובי 4סמ

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד