...פמוטי נחושת

עולם

פנ-29

עולם

פנ-28

עולם

פנ-27

עולם

​פנ-26

עולם

​פנ-25

עולם

​פנ-24

עולם

​פנ-23

עולם

​פנ-22 דומים לא זהים

עולם

פנ-21

עולם

 ​פנ-20א   31סמ

עולם

​פנ-20  גובה 27 רוחב 42

עולם

​פנ-19     18סמ

עולם

​פנ-18    15סמ

עולם

​פנ-17     10סמ

עולם

​פנ-16    11סמ

עולם

פנ-15   21סמ

עולם

​פנ-14

עולם

​פנ-13

עולם

​פנ-12   21סמ

עולם

​פנ-11     32סמ

עולם

​פנ-10   24/26

עולם

​פנ-9    29סמ

עולם

פנ-8 גובה 34 רוחב 31​

עולם

פנ-7    29סמ​

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד