פסלים אפריקאים...

עולם

פאפ-16.  62סמ

עולם

פאפ-14

עולם

פאפ-1 זוג גובה מטר

עולם

פאפ-2 זוג נשים 18 ס"מ

עולם

פאפ-3 ראש גבר ואשה 18/20 ס"מ​

עולם

פאפ-4 שלישיה 8-20 ס"מ​

עולם

פאפ-4א פסל עץ 20-27 ס"מ

עולם

פאפ-8  אשה 42 ס"מ​

עולם

פ-106 איש וחנית 14 ס"מ​

עולם

פ-156​ לוחם זעיר מברזל 6 ס"מ

עולם

פאפ-13 איש עם שרשר 14 סמ

עולם

פאפ-10 פסל עץ 12 ס"מ​

עולם

פאפ-9 ראש מגולף 26 ס"מ

עולם

פאפ-12 ראש אבן 13 ס"מ

 

 

עולם

פאפ-7    38סמ

עולם

פ-217​ אשה מחרס 16 ס"מ

עולם

פ-138 פיל ברזל 17 ס"מ

עולם

קק-7 ראש פיל מעץ 21 ס"מ​

עולם

פ-100​ היפופוטם 6 ס"מ

עולם

פ-139 קרנפת עץ 10 ס"מ

עולם

פ-139 קרנף עץ 11 ס"מ

עולם

גיפ-3 זוג גירפות 45 ס"מ

עולם

גיפ-4 ​ג'ירפה 79 ס"מ

עולם

פ-96 חסידה מקרן 41 ס"מ

עולם

פ-215 תמסח עץ​ 47 ס"מ

עולם

פ-21 שיש כבד

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

מחסן אביזרים ועוד