כלים לעציצים....

עולם

כעצ-1     15סמ​

עולם

​כעצ-2      26סמ

עולם

​כעצ-3     14סמ

עולם

כעצ-4   16סמ​

עולם

​כעצ-5      12סמ

עולם

​כעצ-6    33סמ

עולם

​כעצ-7    13סמ

עולם

​כעצ-8 לתליה על מוט

עולם

​כעצ-9 רוחב 44 עשוי צמיג

עולם

​כעצ-10  44סמ        36סמ

עולם

​כעצ-11     13סמ

עולם

​כעצ-12     11סמ

עולם

כעצ-13   קוטר 27​

עולם

​כעצ-14   קוטר 25

עולם

​כעצ-15 גובה 6/10/25סמ

עולם

​כעצ-15א  10סמ

עולם

​כעצ-15ג   17סמ

עולם

​כעצ-16    קוטר 27

עולם

​כעצ-17

עולם

​כעצ-18

עולם

​כעצ-19    10-11סמ

עולם

​כעצ-20 ג11 כעצ-20א ג14

עולם

​כעצ-21    15סמ

עולם

​כעצ-22     35סמ

עולם

​כעצ-23    15סמ

עולם

​כעצ-24

עולם

​כעצ-25    8סמ

עולם

​כעצ-26 15סמ

עולם

​כעצ-27    11סמ

עולם

​כעצ-28 קוטר 30

עולם

​כעצ-28    22סמ

עולם

​כעצ-29    19סמ

עולם

כעצ-30     20סמ​

עולם

​כעצ-31    11סמ

עולם

​כעצ-32     14סמ 

עולם

​כעצ-32א       14סמ

עולם

​כעצ-33    10סמ

עולם

​כעצ-34   13סמ

עולם

​כעצ-35  13.5סמ

עולם

​כעצ-36   גובה 7סמ

עולם

​כעצ-37   30סמ

עולם

​כעצ-38   18סמ

עולם

כעצ-39     12.5סמ​

עולם

​כעצ-40   גובה 14

עולם

כעצ-41 גובה 21​ קוטר 23

עולם

כעצ-42 37 סמ

עולם

כעצ-43

עולם

כעצ-44

עולם

כעצ-45

עולם

כעצ-46 גובה 15סמ

עולם

כעצ-47 גובה 13.5סמ

עולם

כעצ-48 גו

עולם

כעצ-50

מחסן אביזרים ועוד