מעמדים למבחנות....

עולם

​סממ-1   26סמ

עולם

סממ-1א 23סמ סממ-1ב 16סמ​

עולם

סממ-2     23סמ

עולם

סממ-3    37סמ

עולם

​סממ-4     27סמ

עולם

​סממ-5    25סמ

עולם

סממ-6     26סמ

עולם

סממ-7 13 או 15 ס״מ רוחב​

עולם

סממ-8    32סמ

עולם

​סממ-9  27סמ

עולם

סממ-10    24סמ

עולם

​סממ-11   סטנד עץ למבחנות

עולם

​סממ-11א

עולם

​סממ-12  8.5-12 גובה 5עד7

עולם

​סבמ-1

עולם

​סבמ-2

עולם

​סבמ-3 קליפס

עולם

​סבמ-4 סטנד למטף קטן

עולם

סבמ-5​

עולם

​סבמ-6א

עולם

סבמ-6ב

עולם

​סבמ-7

עולם

​מכמ-10 מערבל כימי עובד

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד