תיקים לרופא (הגובה המצויין ללא ידיות)

עולם

​תיקר-6 גובה 50 רוחב 33

עולם

​תיקר-5  גובה 28 רוחב 45

עולם

​תיקר-4 גובה 20 רוחב 36

עולם

​תיקר-3 גובה 28 רוחב 45

טכנולוגיה

​תיקר-3 גובה 28 רוחב 45​

חדרי מגורים

תיקר-2 גובה 25 רוחב 36

אביזרי נוי

תיקר-1 עור  גובה 30 רוחב 50

מחסן אביזרים ועוד