מתלה עציצים....

עולם

מתלע-1 מתלה עציצים מעץ

עולם

​מתלע-2 מתלי עציצים מקרמה

עולם

​מתלע-2 מתלה עציצים מקרמה

עולם

​מתלע-3 מתלה עציצים מצדפים

עולם

​מתלא-1 מתלה אדניות

עולם

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד