עציצים ירוקים...

עולם

פמ-1   כיפת פרחים

עולם

פמ-1  כיפת פרחים ורודים

עולם

כצמ-1   קוטר 16

עולם

כצמ-2   קוטר 40  

עולם

עצמ-30א

עולם

עצמ-30ב

עולם

כעצ-32 + כצמ-1   

עולם

עצמ-1

עולם

עצמ-2

עולם

עצמ-3    23סמ

עולם

עצמ-4

עולם

עצמ-5   30סמ

עולם

עצמ-6

עולם

עצמ-7   30סמ

עולם

עצמ-8    30סמ

עולם

עצמ-9

עולם

עצמ-9

עולם

עצמ-10

עולם

עצמ-11

עולם

עצמ-12    22סמ

עולם

עצמ-13   9סמ

עולם

עצמ-14

עולם

עצמ-15    25סמ

עולם

עצמ-16

עולם

עצמ-17

עולם

עצמ-18

עולם

עצמ-19    26סמ

עולם

עצמ-20

עולם

עצמ-21

עולם

עצמ-22

עולם

עצמ-23

עולם

עצמ-24

עולם

עצמ-25     24סמ

עולם

עצמ-26

עולם

עצמ-27

עולם

עצמ-28

עולם

עצמ-29

עולם

עצמ-30

עולם

עצמ-31

עולם

עצמ-32

עולם

עצמ-33    20סמ

עולם

עצמ-34

עולם

עצמ-35 כד חום

עולם

עצמ-35 כד לבן

עולם

עצמ-36 צמח נשפך

 

 

 

 

 

עולם

​עצמ-37

עולם

עצמ-38    23סמ

 

 

 

 

 

עולם

עצמ-39

עולם

עצמ-40

עולם

עצמ-41

עולם

עצמ-42    17סמ

עולם

עצמ-43     32סמ

עולם

עצמ-44

עולם

עצמ-45

עולם

עצמ-46    57סמ

עולם

עצמ-47    22סמ

עולם

עצמ-48    13סמ

עולם

עצמ-49  16-20סמ

עולם

עצמ-50   20סמ

עולם

עצמ-51    32סמ

עולם

עצמ-52   25סמ

עולם

עצמ-56

מחסן אביזרים ועוד