מד חום / טמפרטורה....

עולם

​מדט-1 מדחום גרזן

עולם

​מדט-2 מדחום הגה ועוגן

עולם

​מדט-3

עולם

​מדט-4

עולם

מדט-5​ מדחום מפתח

עולם

מדט-6

עולם

​מדט-8

עולם

​מדט-7

עולם

​מדח-1 מדחום כספית

עולם

​מדח-2 מדחומים דיגיטלים

עולם

עולם

​מדח-4 מדחום חשמלי עובד

עולם

​מדח-5 צעצוע ענק

עולם

​מדח-6 

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד