מד חום / טמפרטורה....

עולם

​מדט-1 מדחום גרזן

עולם

​מדט-2 מדחום הגה ועוגן

עולם

​מדט-3

עולם

​מדט-4

עולם

מדט-5​ מדחום מפתח

עולם

עולם

​מדט-8

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד