אולם קולנוע

עולם

קלאפים

עולם

מושבי קולנוע מתקפלים

עולם

שלישית כסאות קולנוע

עולם

רביעית כסאות קולנוע

עולם

פ-205פסלון מסרטה 23סמ

עולם

כרזות קולנוע

עולם

כרזות קולנוע ישנות

חדרי מגורים

כלים לפופקורן

אביזרי נוי

משקפי תלת מימד מנייר

עולם

משקפי תלת מימד

עולם

אביזרים לתעשיית הקולנוע

עולם

צלו-1  קוטר 38

עולם

צלו-2  קוטר 39

מחסן אביזרים ועוד