שטיחים אתניים

עולם

שטא-1 מסדרון 76/256

עולם

שטא-2 אתני 120/144

 

עולם

שטא-3 אתני 140/225

עולם

שטא-4 אתני 110/145

עולם

שטא-5 אתני 130/190

עולם

שטא-6 אתני 140/193

עולם

שטא-7 אתני 200/300

עולם

שטא-8 אתני 190/290

 

עולם

שטא-9 אתני 165/300

 

עולם

שטא-10 אתני 140/195

עולם

שטא-11 

אביזרי נוי

שטא-12 אתני 55/170

 

חדרי מגורים

שטא-13 אתני 145/200

עולם

שטא-14 אתני 130/180

עולם

שטא-15 אתני 77/155

 

עולם

שטא-16 מסדרון 60/180

מחסן אביזרים ועוד