סלסלות קטנות

עולם

סלק-31 20-29  גובה 12​

עולם

סלק-30 20-29  גובה 12​

עולם

סלק-29   גובה 15 קוטר 20

עולם

סלק-28   גובה 10    29/22

עולם

סלק-27 גובה 10 קוטר 19​

עולם

סלק- 26   ק-15   ג-7

עולם

סלק-25 קטנטנה קוטר 8 גובה 6

עולם

סלק-24 קוטר 25 גובה 13

עולם

סלק-23  ק14  ג5​

עולם

סלק-22 גובה 10 קוטר 22

עולם

סלק-21  קוטר 28

עולם

סלק-21א קוטר 30 גובה 11

עולם

סלק-20   23/23

טכנולוגיה

 סלק-19

 

עולם

סלק-18 קוטר 20 גובה 9

עולם

סלק-17  רוחב 9 אורך 30

עולם

סלק-16   קוטר 23 גובה 8

עולם

סלק-15  23/24 גובה 5

עולם

סלק-14ג קוטר 13 סלק-14ב 11-18 סלק-14א 16-23​

עולם

סלק-13  18/26 גובה 5

עולם

סלק-12  קוטר 19 גובה 13

עולם

סלק-11

עולם

סלק-10   17/23 גובה 6

עולם

סלק-9   סלק-9 קוטר  25 גובה 9

עולם

סלק-8  קוטר 26

עולם

סלק-7   קוטר 22 גובה 6

עולם

סלק-6 קוטר 19 גובה 7

עולם

סלק-5 קוטר 30 גובה 9

עולם

סלק-4 גובה 10  21/27

עולם

סלק-3  קוטר 26 גובה 2

עולם

סלק-2א 28-38 גובה 14​

עולם

סלק-2 16-21 גובה 7​

עולם

סלק-1 גובה 10  11/15

מחסן אביזרים ועוד