פמוטים גבוהים

עולם

פג-1 120 סמ

עולם

פג-2 80 סמ

עולם

פג-3 100 סמ

עולם

פג-4 80סמ

עולם

פג-5 70 סמ

עולם

פג-6 45 סמ

עולם

פג-7 70 סמ

עולם

פג-8ג 66 סמ

עולם

פג-8ד 60 סמ

עולם

פג-8ה 76סמ

עולם

פג-9 93 סמ

עולם

פג-10 97 סמ

עולם

פג-11 50 סמ

עולם

פג-12 110 סמ

עולם

פג-13 57 סמ

עולם

פג-14 54 סמ

עולם

פג-15 112 סמ

עולם

פג-16    123סמ

עולם

פג-17  65 סמ

עולם

פג-18 112 סמ

עולם

פמש-1 פמוט 6 כוסיות 48סמ

עולם

פמש-4 פמוט 3 כוסיות 70סמ

עולם

פמל-4 60 סמ

מחסן אביזרים ועוד