תחנות דלק...

עולם

תדק-1 ידית משאבת תחנת דלק

עולם

תדק-2 רדיו תחנת דלק

מחסן אביזרים ועוד