תחנות דלק...

עולם

תדק-1 משאבת תחנת דלק

עולם

​תדק-2

מחסן אביזרים ועוד