תומכי הליכה וניוד....

עולם

עולם

​אלונקה מתקפלת מד"א

עולם

עולם

עולם

​צר-4    צר-4א  הליכונים

עולם

​קב-1   קביים מעץ

עולם

קב-2 שילוב אלומיניום ועץ

עולם

קב-3​

עולם

קב-4​

עולם

​קב-5

עולם

​מקס-1 מקלות סבא מעוגלים

עולם

​מקס-2 מקל הליכה אופקי

עולם

​מקס-3 מקל הליכה מיוחד

עולם

​מקס-8 דמות אפריקאית

עולם

​מקס-5 מקל הליכה מתקפל

עולם

מקס-4א מקל עיוורים מתקפל​

עולם

​מקס-4 מקל עיוורים מתקפל

עולם

​מקס-4ב מקל מתקפל ל-6

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד