קופסאות תרופות חלוקה לימים

עולם

תרוק-10

עולם

תרוק-9 גלולות למניעת הריון

עולם

תרוק-8 קופסת תרופות 10סמ

עולם

תרוק-7 קופסת תרופות

אביזרי נוי

תרוק-6 קופסת תרופות

חדרי מגורים

תרוק-5 קופסת תרופות

טכנולוגיה

תרוק-4 קופסת תרופות שבועי

עולם

תרוק-3 כוסית מתקפלת

עולם

תרוק-2 כוסית מתקפלת

עולם

תרוק-1 דו שבועי  9/18

מחסן אביזרים ועוד