שעוני קוקיה / שעון מטוטלת

עולם

​שקמ-1 שעון מטוטלת ג.83

עולם

​שקמ-2 שעון קוקיה ג.52

עולם

​שקמ-3 שעון מטוטלת מפוסל ג.63

עולם

​שקמ-4 שעון קיר לבן ג.61

עולם

​שקמ-5 שעון מטוטלת ג.55

עולם

​שקמ-6 שעון מטוטלת ג.51

עולם

שקמ-7 שעון מטוטלת ג.52

עולם

שקמ-8 שעון מטוטלת ג.46

עולם

​שקמ-9 שעון מטוטלת ג.46

עולם

​שקמ-10א

עולם

​שקמ-10 קוקיה עובדת !!!!

מחסן אביזרים ועוד