פחי אשפה...

עולם

פחע-1

עולם

פחע-2

עולם

פחא-1 קוטר 30 גובה 44 ללא מכסה

עולם

פחא-2 / 63 ס"מ גובה

עולם

פחא-3​ / 46 ס"מ גובה

עולם

 פחא-4  45  ס"מ גובה

עולם

פחא-5  גובה 31 קוטר 27

עולם

 פחא-6​ / 45 ס"מ גובה

עולם

פחא-7​ / 45 ס"מ גובה

עולם

פחא-8 אופציה מכסה שונה

עולם

 פחא-9​ /30 ס"מ גובה

עולם

פחא-10​ / 20 ס"מ גובה

עולם

פחא-11​ / 28 ס"מ גובה

עולם

פחא-12​ /26 ס"מ גובה

עולם

פחא-13א/ 53 ס"מ גובה

עולם

פחא-13 קלאסי 64-54סמ

עולם

פחא-14 / 45 ס"מ גובה

עולם

פחא​-15 / 62סמ

עולם

פחא-16 / 62 ס"מ גובה

עולם

פחא-16א / 60 ס"מ גובה

עולם

פחא-17​ / 38 ס"מ גובה

עולם

פחא-20​ / 33 ס"מ

עולם

פחא-21 / 30 ס"מ גובה

עולם

פחא-22  30סמ

עולם

פחא-23   71סמ

עולם

פחא-24   30סמ

עולם

פחא-25   33סמ

עולם

פחא-26   26סמ גובה (זוג)

עולם

פחא-27

עולם

פח-28 30 סמ

עולם

פחא-29  35 גובה 26 קוטר

עולם

פחא-30  גובה 24סמ

עולם

פחא-31

עולם

פחא-32

עולם

פחא-22 קטן, פחא-21 גדול

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

עולם

Click here to edit and add your own text. Choose from hundreds of free open-source fonts which are optimized for the web, insuring accurate typography and manifesting your website desired look & feel.

מחסן אביזרים ועוד