מכשירי DVD  ווידאו....

עולם

​מוי-1 מכשיר וידאו עובד JVC כולל שלט

עולם

דוד-1 מכשיר DVD עובד​

עולם

​מוי-2 וידאו משולב לא עובד

עולם

עולם

מוי-3 מכשיר וידאו עובד TOSHIBA

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד