מכשירי DVD  ווידאו....

עולם

​דוד-1 פתוח

עולם

​דוד-1

עולם

​דוד-2

עולם

דוד- מכשיר DVD עובד​

עולם

​מוי-1 מכשיר וידאו עובד JVC כולל שלט

עולם

​מוי-2 וידאו משולב לא עובד

עולם

מוי-3 מכשיר וידאו עובד TOSHIBA

עולם

​מוי-4  עובד !!! LG

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד