פלטות עגולות....

עולם

פלטע-4   קוטר 43

עולם

​פלטע-3 קוטר 1מ' עם דופן רחבה

עולם

​פלטע-2 קוטר 60

עולם

​פלטע-1 קוטר 70

עולם

​פלטע-1 קוטר 70

עולם

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד