שעוני עצר למטבח...

עולם

טמט-3 שעון טיימר קלאסי

עולם

טמט-1 שעון בצורת מאפין

עולם

טמט-4 טיימר עומד/מתמגנט

עולם

טמט-2 שעוני עצר למטבח

עולם

טמט-5 סטופר ביצת ניקל

עולם

​טמט-6א טמט-6ב טמט-6ג

מחסן אביזרים ועוד