פסלי סוסים...

עולם

פ-35 40סמ

עולם

פ-134    13סמ

עולם

פ-131 30סמ

עולם

פ-133 17סמ

עולם

פ-135   18סמ

עולם

פ-136     22סמ

מחסן אביזרים ועוד