מעוצבים שונים לתליה....

עולם

מעוש-5

עולם

​מעוש-4    גובה 32

עולם

​מעוש-3 קוטר 17

עולם

​מעוש-2  קוטר 20

עולם

​מעוש-1    38/38

עולם

עולם

​תאר-7

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד