מעוצבים שונים לתליה....

עולם

​מעוש-6 31-57

עולם

מעוש-5

עולם

​מעוש-4    גובה 32

עולם

​מעוש-3 קוטר 17

עולם

​מעוש-2  קוטר 20

עולם

​מעוש-1    38/38

עולם

​תאר-7

עולם

​פאנל-1 לוחות דקורטיבים

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד