רכבת קלה - שילוט

עולם

​רכקש-1 20/30 +/-

עולם

​רכקש-2 22/47

עולם

​רכקש-3 31/31

עולם

עולם

​רכקש-4 29/40

עולם

​רכקש-4 29/40

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד