אביזרי תצוגה לבגדים...

עולם

ברא-5 אפורה נערית

עולם

ברא-6, ברג-5

עולם

ברא-4 עם פאה​

עולם

ברג-1 בובת חלון ראווה גבר​

עולם

ברא-4 ללא הפאה​

עולם

​ברג-1 ללא הפאה

עולם

​ברא-1 בובת חלון ראווה אשה

עולם

ברג-3

עולם

ברא-2 ​

עולם

ברג-2​

עולם

ברא-3

עולם

ברג-4 בובת חלון ראווה גבר​

עולם

​ברי-1 ילד גובה 86סמ

עולם

רגל-2

עולם

ברג-2​

עולם

​במא-2 טורסו אשה קולב

עולם

​במג-1 טורסו גבר קולב

עולם

במא-7

עולם

במא-6

עולם

במש- בובת מניקן שקופה​

עולם

במכ- בובת מניקן כסופה

עולם

במא-1 בובת מניקן אשה​

עולם

​במג-4 בובת מניקן בד נער

עולם

במא-5 מניקן אשה​

עולם

במא-4​  מניקן תופרת אשה

עולם

במג-2 מניקן תופרת גבר​

עולם

במג-3 בובת חייטים שחורה

עולם

במא-3 מניקן תופרת אשה

עולם

​מנ-4

עולם

מנ-2 ראש קלקר ילד / איש

עולם

מנ-1 ראש מניקן אשה

עולם

מנ-4 ראש בובה צוואר גבוה

עולם

מנ-3 ראש בובה עם שיער

עולם

קול-9 ובה 140 זרוע 73

עולם

​קול-10(צר), 11 (רחב)

עולם

​קול-10, קול-11 עם הרחבה

עולם

קןל-13

עולם

מחסן אביזרים ועוד