מפסקים /שאלטרים חשמליים...

עולם

שכל-1

עולם

שכל-2

עולם

שכל-3

עולם

שכל-4

עולם

שכל-5 מפסק ישן ניקל קרמי

עולם

שכל-6

עולם

שכל-7 מפסק חשמלי ביתי

עולם

שכל-8

עולם

שכל-9

עולם

שכל-10

עולם

שכל-11

עולם

​שכל-12

עולם

שכל-13

עולם

שכל-14

עולם

שכל-15

עולם

אחש-1 ארון חשמל

עולם

אחש-1 ארון חשמל פתוח

עולם

אחש-2 ארון חשמל

עולם

מחש-1 מפסק חשמלי ביתי

עולם

מחש-2 מפסק חשמלי ישן

עולם

מחש-3 מפסק גדול 22/28

עולם

מחש-4 חלק ארון חשמל ישן

עולם

מחש-5 מפסק גדול 18/29

עולם

מחש-6 מפסק חשמלי גדול

עולם

מחש-7 זוג ארונות מפסקים

עולם

מחש-8 מפסק חשמלי גדול

עולם

מחש-9 מפסק גדול 22/36

עולם

מחש-10

עולם

מחש-11 ארון חשמל תעשייתי 40/40

עולם

מחש-12 ארון פיוזים קרמיים 30/36

עולם

מחש-13    25סמ      31 סמ

עולם

מחש-13א

עולם

מחש-14   25/40

עולם

מחש-15   18/20

עולם

מחש-16ב    מחש-16א

עולם

מחש-17   20/24

עולם

מחש-18

עולם

מחש-19

עולם

מחש-20

עולם

מחש-20

עולם

מחש-21

עולם

מחש-22 22/26

עולם

מחש-24 קוטר 7

עולם

מחש-25 קוטר 10

מחסן אביזרים ועוד