סלי כביסה...                                               

עולם

סלכ-19 סל כביסה פלסטי

עולם

סלכ-18 

עולם

סלכ-17 סל כביסה פלסטי

עולם

סלכ-16 סל כביסה פלסטיק

עולם

סלכ-15 סל כביסה מתקפל

עולם

סלכ-14 סל כביסה גבוה

עולם

סלכ-13

עולם

סלכ-12

עולם

סלכ-11

עולם

סלכ-10 גובה 60

עולם

סלכ-9 גובה 37 קוטר 43

עולם

סלכ-8 קטנה

עולם

סלכ-7

עולם

סלכ-6

 

 

 

 

עולם

סלכ-5 סל כביסה גבוה

עולם

סלכ-5 סל כביסה גבוה

עולם

סלכ-4

עולם

סלכ-3

עולם

סלכ-2 סל כביסה רחב

עולם

סלכ-1 סל כביסה קש/בד

מחסן אביזרים ועוד