משחקי לוח

אביזרי נוי

שבש-6 43/22

חדרי מגורים

שבש-5 47/23

אביזרי נוי

שבש-4   25/60

חדרי מגורים

שבש-3 39/20

עולם

שבש-2  23/44

עולם

שבש-1 (כלים בקופסא נפרדת)

עולם

שעון שח מט

חדרי מגורים

לחש-7 שחמט לשלושה 

חדרי מגורים

כלי שחמט גדולים

אביזרי נוי

לחש-1 לוח שח מט חיילי זכוכית

אביזרי נוי

לחש-1  26/26

אביזרי נוי

לחש-2   40/40

אביזרי נוי

לחש-3   26/26

אביזרי נוי

לחש-4   16/16

אביזרי נוי

לחש-5   14/28

אביזרי נוי

לחש-6 91/91 צהבהב

אביזרי נוי

לחש-6 91/91 לבן

אביזרי נוי

לחש-6    91/91

מחסן אביזרים ועוד