מתקני תצוגה למזון...

עולם

ממס-6

עולם

ממס-2 מסטיקים 4 תאים

טכנולוגיה

 ממס-1 מסטיקים 3 תאים

עולם

ממס-3 מסתיקים תא בודד

חדרי מגורים

ממס-4 ססטיקים מיקי קטן

עולם

ממס-5 מכונת מסטיקים ליצן

עולם

מתקן להגשת פיתות פלאפל

מחסן אביזרים ועוד