סלסלות בינוניות ללא ידיות...

עולם

סלל-1            ר-40 ג-13

עולם

סלל-2          ר-40 ג-13

חדרי מגורים

סלל-3    גובה 9 רוחב 43​

עולם

סלל-4          ר-27 ג-10

אביזרי נוי

סלל-5    ר-35 ג-18

טכנולוגיה

סלל-6   קוטר 28 גובה 12​

עולם

סלל-7     ר-42 ג-20

עולם

סלל-8  ר-48 גבוה מאחור נמוך לפנים

עולם

סלל-9

עולם

סלל-10 ק.35 ג.12

מחסן אביזרים ועוד