פינג'אנים....(גובה הכלי ללא גובה הידית)

עולם

​פינ-1  10סמ

עולם

פינ-10 2סמ

עולם

​פינ-3    11סמ

עולם

​פינ-4    8סמ

עולם

​פינ-5    10סמ

עולם

​פינ-6     13סמ

עולם

​פינ-7   12סמ

עולם

​פינ-8    14סמ

עולם

​פינ-9     9סמ

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

עולם

מחסן אביזרים ועוד