כלים לקרח / שמפנייר...

עולם

שמפ-1 ​שמפנייר גדול+רגל

עולם

שמפ-2  שמ​פנייר גדול

עולם

שמפ-3 שמפנייר בינוני

עולם

שמפ-4 שמפנייר קטן+ידית

עולם

שמפ-5 כ.קרח מפלסטיק​

עולם

שמפ-6 כלי קרח חבית

עולם

​שמפ-7 כלי קרח קטן מהודר

עולם

שמפ-8 כ.קרח בינוני 

עולם

שמפ-9 כ.קרח קטן פלסטיק​

עולם

שמפ-10 כ.קרח גדול וינטג'

עולם

​שמפ-11   15סמ ללא הידית

עולם

שמפ-12   13סמ

עולם

שמפ-12א' ש.קטן​+תחתית​

עולם

שמפ-13

עולם

שמפ-14 שמפנייר קטן מוזהב

אביזרי נוי

​שמפ-15    13סמ

חדרי מגורים

​שמפ-16     22סמ

עולם

​שמפ-17 ראש סוס

עולם

שמפ-18

עולם

הנג-1 שקית בד הנג אובר

עולם

דוקרן קרח

עולם

קוביות קרח שברים גדולים

עולם

קרח שברים גדולים

עולם

קוביות קרח שברים קטנים

עולם

קרח שברים קטנים

עולם

קוביות קרח מרובעות

עולם

קרח קוביות מרובעות

עולם

קוביות קרח מלבנים

טכנולוגיה

קרח קוביות מלבניות

מחסן אביזרים ועוד